Preview Mode Links will not work in preview mode

Afrit 10


May 22, 2019

Als voorzitter van Mediahuis is zijn naam onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van onze groep. Maar Thomas Leysen is ook voorzitter van KBC en Umicore. Al decennialang speelt hij een vooraanstaande rol in het economische debat in dit land. Hoog tijd dus voor een podcast met deze captain of industry.

En tant que président de Mediahuis, son nom est indissociablement lié à l’histoire de notre groupe. Thomas Leysen est toutefois aussi président de KBC et d’Umicore. Depuis des décennies déjà, il joue un rôle de tout premier plan dans le débat économique dans notre pays. Il était donc grand temps de consacrer un podcast à ce capitaine d’industrie.