Preview Mode Links will not work in preview mode

Afrit 10


Nov 8, 2018

De wereld waarin we leven is in verandering. En die verandering gaat snel. Thierry Geerts, Country Director bij Google, beschrijft deze transformatie in zijn nieuwste boek ‘Digitalis’ en verschaft ons enkele inzichten over de toekomst en de impact ervan op onze sector.

Le monde dans lequel nous vivons est en pleine mutation. Une mutation à vitesse grand V. Thierry Geerts, Country Director chez Google, décrit cette transformation dans son dernier livre, ‘Digitalis’, et nous fournit une meilleure compréhension de ce qui nous attend demain et de l’impact sur le secteur.